Monday, 5 February 2007

Becel

A great commercial! In Dutch I like the text even better.

Volg het
Lucht het
Luister ernaar
Strijk er af en toe met je hand over
Verlies het niet te snel
Maar laat het altijd ergens vol van zijn
Laat het pompen
Open het voor anderen
Neem je geliefden erin op
En ook al heeft iemand het ooit gebroken, wees niet bang om het weer helemaal te geven En of het groot of klein is, van goud of van steen
Zorg er goed voor
Het is het meest belangrijke dat je ooit zult hebben.
Hou van je hart

No comments: